Học phí tham khảo

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

Học Phí Học Gia Sư:

(học tuần 3buổi, Sinh Viên: 2h/buổi, Giáo Viên: 1,5h/buổi)

Lớp Sinh Viên Giáo viên
Cấp 1 700.000 – 900.000 1.400.000 – 1.800.000 
Cấp 2 900.000 – 1.200.000 1.500.000 – 2.000.000
Cấp 3 1.000.000 – 1.500.000 1.800.000 – 2.500.000
Ngoại Ngữ 1.400.000 – 1.800.000 2.000.000 – 2.800.000
Năng Khiếu 1.800.000 2.500.000